top of page
Zoeken

Waarom het zo belangrijk is op het proces te vertrouwenWaarom het zo belangrijk is op het therapiepoces te vertrouwen
Ik wens je veel inspiratie tijdens het lezen.

In deze post sta ik even stil bij waarom het zo belangrijk is het groeiproces van een therapie- of coachingtraject te begrijpen en op dit proces te vertrouwen.

Het gaat om traumaheling, transformatie op onderbewust niveau en persoonlijke ontwikkeling.


In mijn job zie ik vaak mensen die ergens van afzien, die een bepaald lijden ervaren, die een zoektocht bewandelen om mentale symptomen te helen. Verder zie ik ook mensen die zich best goed voelen maar willen groeien in thema´s als zelfvertrouwen, zelfwaarde, meer in hun kracht komen of die professioneel bepaalde doelen willen bereiken.


Ik krijg vaak de vraag welke positieve veranderingen realistisch zijn en op welke termijn dit mogelijk is. En aan het begin van elk traject stel ik mijn klanten natuurlijk ook de vraag wat ze er zelf over denken, waaraan ze zouden merken dat er vooruitgang is op gebied van hun persoonlijk thema. Omdat de kleine en fijne maar zo waardevolle successen over het hoofd gezien kunnen worden, vind ik het enorm belangrijk om dit in het begin samen te onderzoeken en vast te houden.


Het valt me op dat mensen geneigd zijn bij deze vraag in de eerste plaats aan de dingen te denken die ze niet meer willen ervaren. Dit kunnen bijvoorbeeld bepaalde symptomen zijn zoals angst of een gevoel zoals onzekerheid, onrust, verdriet of eenzaamheid of ook fysieke symptomen zoals spanningsklachten. 

Over het algemeen krijg ik de indruk dat het therapiesucces door veel mensen sterk wordt gekoppeld aan een hoog ideaal, namelijk vrij zijn van symptomen of vrij zijn van ‘lijden’. 


Uit mijn 10 jaar praktijkervaring en mijn eigen ontwikkeling neem ik mee dat een succesvolle innerlijke transformatie veel meer is dan symptomen wegwerken.

Ik kan transformatieprocessen ondertussen meer in hun geheel zien en ik kan ze waarderen in al hun aspecten, los van het feit of de symptomen al verdwenen zijn. Daarom ga ik er graag nog een beetje dieper op in.


In mijn beleving is heling, transformatie of persoonlijke ontwikkeling, of hoe je het ook wilt benoemen, een proces en geen exacte wetenschap of stappenplan dat je kunt volgen.

Een innerlijk helingsproces is enorm complex, minstens zo complex als de omstandigheden die tot de symptomen hebben geleid. Elke weg is individueel. Je kunt jouw weg niet zomaar met die van iemand anders vergelijken.


Heling heeft te maken met erkenning geven, bewuste toewijding, bekrachtiging, bemachtiging, bevrijding, loslaten en in het bijzonder met zelfwaardering en zelfliefde.


Voor mij is een dergelijk proces een reis die meer van je vraagt dan je van tevoren kunt bedenken maar die je ook meer oplevert dan je verwachtte.


Velen van ons hebben in het verleden een (ontwikkelings-)trauma opgelopen. Ik heb de indruk dat veel mensen zich hier niet bewust van zijn omdat bepaalde traumatische ervaringen als ‘normaal’ worden aanzien in de maatschappij.

Trauma leidt in onze innerlijke wereld vooral tot afsplitsing, verdringing en dissociatie.


Traumaheling impliceert altijd integratie. Het weer samenvoegen van de innerlijke wereld tot een geheel. 


Ik gebruik daarom graag het beeld van een puzzel die we leggen gedurende een therapie- of coachingtraject. Er ligt wellicht al een groot stuk van de puzzel klaar maar enkele stukjes zijn op de levensweg losgekomen en liggen overal verspreid.


Elke sessie kan je bekijken als een puzzelstuk, of een leermoment, een nieuwe of herontdekte vaardigheid, een verwerkingsproces waardoor er weer een puzzelstuk bij het geheel gelegd wordt.


Hoeveel puzzelstukjes er nodig zijn voor iemand zich tevreden voelt met de puzzel die er dan ligt, kan ik niet weten en ook niet voorspellen. Ik ken wél verschillende waardevolle puzzelstukjes die in het verleden voor veel mensen van betekenis waren en weet hoe we die terug bij het geheel kunnen krijgen.


… Ik kan het mij dus heel goed voorstellen: het goede gevoel rustig aan het puzzelen te zijn, elk stukje dat er gelegd wordt te waarderen als een belangrijk onderdeel van het geheel en erop te vertrouwen dat het mooie plaatje van de puzzel op een gegeven moment zichtbaar wordt …


Verwachtingsdruk en prestatiedruk in verband met gestelde doelen staan haaks op de ruimte die een ontwikkeling op onderbewust niveau nodig heeft. Dit lijdt sowieso tot frustraties.


Ik raad het heel warm aan jezelf geen druk op te leggen ten opzichte van een bepaald doel dat je graag wil bereiken. Probeer je eigen tempo te respecteren. Erken het als iets goeds dat je 'voelt' tijdens een transformatiepreces. Integratie betekent voelen. Integratie betekent met jezelf in contact staan en je hart openstellen voor wat je uit je bewustzijn verdrongen had.


Natuurlijk neem ik met mijn klanten het ‘vrij worden van symptomen’ mee op in de doelstelling en doen we er veel voor om dit te bereiken. Tegelijkertijd schiet symptoomvrijheid als enige focus in mijn beleving duidelijk te kort.


Vertrouw op het proces. Dit is mijn uitnodiging. 

Zeg ‘ja‘ tegen de weg van heling die niet voorspelbaar is en die veel verrassingen in petto heeft. Met een aantal ga je heel blij zijn, andere gaan je uitdagen.


Ik vind het bijzonder aangenaam als ik iemand begeleid om hier ergens op één lijn te zitten en samen elk leermoment naar waarde te schatten.


Soms hoor ik in gesprekken dat het idee leeft dat we met hypnose het brein opnieuw kunnen programmeren en dat we een soort nieuwe ik kunnen creëren waar alles wat belastend voelde overboord gegooid is. Dit is helaas een kinderlijke fantasie. Zo zwart-wit is een transformatieproces niet. We kunnen ons verleden niet wissen, weg-hypnotiseren of op andere manier kwijtraken. Het hoort gewoon bij ons ‘zijn’. 


We leren en ontwikkelen door nieuwe (veilige en positieve) ervaringen, ik noem ze ook graag referentie-ervaringen. We leren door wat we steeds opnieuw voelen en beleven.


Daardoor maken onze hersenen nieuwe neurale paden aan. We leren door ruimte te creëren en ons bewust toe te wijden. Met ervaringsgerichte therapiemethodes, waarin de mens wordt meegenomen in een nieuwe beleving, legt men volgens mij stapsgewijs puzzelstukjes terug bij het geheel.


Door dit puzzelproces te volgen, wordt er in het onderbewustzijn een fundament gelegd, als het ware een draagvlak, dat geleidelijk aan zo veilig gaat voelen dat compensatiestrategieën niet meer nodig zijn.


Dan komt er op een zeker moment een stevig geheel bij elkaar zodat symptomen losgelaten kunnen worden. Dat kan als kantelpunt ervaren worden maar het kan even goed stilletjes en geleidelijk aan gebeuren, met kleine veranderingen, zodat je het bijna niet opmerkt. 


De toestand van mentaal gezond zijn, en dus ook gelukkig zijn, betekent voor mij dat je sterk met jezelf verbonden bent en dat je je diep vanbinnen heel voelt. Het is een vredige toestand met alle delen van jezelf. Los van het feit of ze symptomen geven of slechte herinneringen in zich dragen.

Jouw ware zelf is ongeschonden gebleven en een diepe wijsheid in jou kent de toestand van heel zijn. Het gaat er dus om deze essentie terug te vinden. Stop met vechten en vertrouw op de wijsheid van je ware zelf. Vertrouw erop dat je eigen wijsheid een plan heeft voor jou. Vertrouw erop dat je onderbewustzijn weet wanneer je klaar bent voor de volgende stap. 


Heling verloopt in golven en in bepaalde fases heb je er veel energie voor nodig. Tijdens transformatieprocessen speelt er zich een grote shift af in je hersenen. Iets dat buiten je bewustzijn stond komt weer in het bewustzijn binnen en wordt dan geïntegreerd. Maar dit betekent ook dat je innerlijke wereld opnieuw gestructureerd wordt. Dat er een nieuwe balans moet ontstaan en dat kost energie.


Tijd en ruimte nemen, mild en respectvol zijn voor jezelf, zijn daarom belangrijk. Respecteer jezelf in jouw proces, in jouw heel individuele groeireis. Wees mild voor jezelf. Oefen zelfliefde en acceptatie voor jouw complex proces. Denk goed na als iemand je voorstelt dat je in 1-2-3 iets anders kunt programmeren waarmee je probleem opgelost zou zijn. 


Ik wil hierbij heel graag een liefdevoller en breder beeld van mentale ontwikkeling schetsen. Je kunt je leven in zijn geheel zien als een helingsreis die misschien nooit helemaal afgerond is maar steeds met veel respect, acceptatie en mildheid behandeld mag worden. 


Voor mij is elke persoon die zichzelf zo benadert een waardevolle inspiratie voor anderen. Een pleidooi tegen druk, oordeel en hardheid. Dit voorbeeld doorgeven aan de mensen om je heen kan misschien ook iets voor jou betekenen.


Heel erg bedankt voor het lezen. Ik hoop dat je door deze informatie wat anders kunt kijken naar helingsprocessen en het aanbod dat je tegenkomt. 

Commentaires


bottom of page