top of page

Privacyverklaring

Hypnosepraktijk Colette Sauerwein

  • graduaat sociale pedagogie

  • opgeleid in de hypnotherapie met master certificaat van de beroepsvereniging "Deutsche Gesellschaft für Autosystemhypnose e.V."

  • gecertificeerde hypnobirthing cursusleidster bij "Mucha Mama® Hypnobirthing/mucha Mind"

 

Vaartdijk 29
2110 Wijnegem
0465 54 85 17
info(at)hypnosepraktijk.be
https://www.hypnosepraktijk.be

ondernemingsnummer: 0667884194
 

 


 

Privacyverklaring

Hypnosepraktijk Colette Sauerwein, gevestigd aan Vaartdijk 29 2110 Wijnegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hypnosepraktijk.be Vaartdijk 29 2110 Wijnegem +32465548517

Colette Sauerwein is de Functionaris Gegevensbescherming van Hypnosepraktijk Colette Sauerwein. Zij is te bereiken via info(at)hypnosepraktijk.be.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Leeftijd
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en tijdens een consultatie
- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info(at)hypnosepraktijk.be, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Hypnosepraktijk Colette Sauerwein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming:
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Ik gebruik de volgende computerprograma's of -systemen:

- Mac, Email
- Smartphone Samsung, Gmail
- Email bij provider hosteurope.de

- Website bij Wix.com
- Google Analytics
- Facebook Pixel
- NAS server (netwerk in huis)
- Papieren dossier in afgesloten kast


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ik bewaart je persoonsgegevens en dossier 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ik verstrek uitsluitend aan derden in jouw opdracht en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypnosepraktijk Colette Sauerwein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info(at)hypnosepraktijk.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hypnosepraktijk Colette Sauerwein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij via info@hypnosepraktijk.be

bottom of page