top of page
Zoeken

Hoe werkt hypnose?

Uit ervaring weet ik dat er bij veel mensen een bepaald beeld over hypnose bestaat, bijvoorbeeld volledig weg en willoos te zijn onder hypnose. Deze stereotype indruk komt meestal voort uit de toepassing van hypnose met entertainment factor en heeft maar een beperkte waarde om het fenomeen goed te begrijpen.


Hypnose is een begrip voor een communicatiekunst die de natuurlijke en aangeboren toestand van hypnotische trance induceert. Het woord hypnose is afkomstig van het Griekse woord ‘hypnos’, dat slaap betekent. Hypnose is echter geen slaap: in trance blijft men bewust en alert, wel op een iets andere manier dan in het dagelijks bewustzijn.


Terwijl de waarneming van de externe omgeving tijdens een hypnose vervaagt, wordt de focus naar binnen in verhoogt. Vandaar dat de indruk ontstaat „weg te zijn“ onder hypnose. Verder verwijdert van de buitenwereld, dat wel. Maar alerter en bewuster aanwezig in de binnenwereld.


Ik beschouw hypnose als een dialoog met zichzelf. Men staat stil bij gedachten, emoties of lichamelijke sensaties die op dat gegeven moment aanwezig zijn.

Onder hypnose is men heel ontvankelijk voor alle mogelijke waarnemingen of ervaringen binnen in onszelf. Daarom komt men in trance gemakkelijk tot inzichten, herkent verbanden en krijgt goede ideeën om een paar voorbeelden te benoemen.

Gelijktijdig wordt het eveneens mogelijk informatie te sturen naar de diepere, onbewuste lagen in ons. Dit fenomeen wordt als verhoogde suggestibiliteit omschreven.


In het dagdagelijks leven gaan wij geregeld spontaan in trance: tijdens het autorijden, lopen, lezen, luisteren of dansen - kindjes tijdens het spelen. We zijn wel ter plaatse aanwezig terwijl onze gedachten een zijsprong maken naar iets helemaal anders, ergens verzonken in een onderwerp dat ons bezighoudt. Men kan dus gemakkelijk zelf in trance gaan en er weer uitkomen. Zonder risico’s.

Er zijn zeker raakvlakken met mindfulness, yoga, visualisatie en meditatie. Bij deze en verschillende andere disciplines zullen regelmatig trances ontstaan, ook zonder dat dit opzettelijk geïnduceerd wordt.


Klassieke Kenmerken van hypnose:


 • Vibreren van de oogleden bij gesloten ogen

 • Ontspannen gelaatsuitdrukking

 • Verminderde speekselklierwerking, waardoor men meer moeten slikken

 • Zwaarder wordende ledematen, loomheid

 • Of het tegenovergestelde: lichtheid, zweverigheid

 • Aangename tintelingen in handen en voeten

 • Aangenaam gevoel van vermoeidheid

 • Verminderde zintuiglijke waarneming

 • Of het tegendeel: verscherpte waarneming

 • Het bewustzijn blijft volledig aanwezig. Sommigen hebben daardoor het gevoel niet in hypnose te zijn

 • Totale focus op wat er op het moment is

 • Verbeterd voorstellingsvermogen

 • Verstarring van de spieren. Sommige hebben het gevoel zich niet te kunnen bewegen

 • Gedeeltelijke tot gehele gevoelloosheid voor pijn

 • Grotere toegankelijkheid om suggesties aan te nemen en om te zetten

 • Het gevoel van tijd en ruimte valt weg. De tijd vliegt dubbel zo snel.Wat is hypnotherapie?


Hypnose en hypno(se)therapie zijn twee verschillende dingen. Terwijl hypnose puur de veranderde bewustzijnstoestand omschrijft, is hypnotherapie een innovatieve een zeer effectieve psychotherapeutische behandelingsstrategie. Er worden bepaalde methodes toegepast om specifieke therapeutische doelen te bereiken terwijl de client zich in hypnose bevindt. Ondertussen is hypnotherapie goed wetenschappelijk onderzocht en wordt deze als psychotherapie methode en in de huidige geneeskunde steeds belangrijker.


Door je aandacht te focussen op je innerlijke beleving lukt het tijdens het therapeutisch proces in contact te gaan met delen van de hersenen die men als "onderbewust" aanduidt. Doordat in een lichte tot gemiddelde trance wordt gewerkt, kan het bewustzijn volgen wat er onbewust wordt ervaren. Bewustzijn en onderbewustzijn communiceren en werken samen met elkaar.Als therapeut help ik mijn cliënten in trance zijn/haar onderbewustzijn te activeren om beperkende patronen of symptomen constructief op te lossen. Ik begeleid mijn cliënten erbij om in zichzelf vaardigheden en krachtbronnen te voelen en deze in te schakelen voor hun doelen, professioneel en privé. We kunnen emotionele wondes, conflicten en ongunstige patronen herkennen en op lossen.


In de praktijk gebeurt dit hoofdzakelijk door middel van innerlijke verbeelding, die zowel realistisch als ook fantasievol kan zijn. Door autonome bewegingen van de handen kan het onderbewustzijn direct bevraagd worden over verbanden tussen verleden ervaringen en huidige klachten - vergelijkbaar met de spiertest uit de kinesiologie, voor wie deze een begrip is.

Tijdens de reis door deze innerlijke wereld reik ik suggesties aan die helpen bij het visualiseren: Deels stuur ik de visuele en emotionele inhoud, deels vraag ik om zelf inhoudelijk beelden in te vullen. Terwijl de client aan mij kan vertellen wat zij/hij zich momenteel inbeeldt, kan ik bijsturen en helpen in de nuttige richting te gaan.


Ik ben dus onder hypnose in dialoog met mijn client. Dat is prima mogelijk.

Hypnotherapeutische strategieën


Elke therapie of coaching is anders en met elke client leg ik in het begin een hypnose strategie vast die passend is op het gegeven moment.


Soms bestaat de strategie voornamelijk uit stabilisatie, "voeding" en inspiratie. Dan gebruik ik de open deur naar het onderbewustzijn om zo veel mogelijk positieve emoties ervaarbaar te maken voor mijn client, bijvoorbeeld: vertrouwen, veiligheid, dankbaarheid, mildheid, zelfliefde, zelfwaardering, compassie, rust, ontspanning, nieuwsgierigheid, openheid voor de mogelijkheden, innerlijke kracht, vrijheid, acceptatie, troost, contact met de zielsnatuur, een dieper verlangen voelen, noem maar op. Wat telkens in de kijker van een sessie gaat staan, spreek ik voorafgaand af. Ik werk met de bekende techniek van deel-persoonlijkheden waardoor men onder hypnose een bepaalde wenselijke stroming in zichzelf als een personage kan ontmoeten. Bijvoorbeeld een zelfwaarde/zelfliefde deel, een krachtdier, een moedige innerlijke krijger. Met deze techniek wordt het mogelijk verborgene vaardigheden te ontdekken en in hypnose te trainen.


En verdere vaak gebruikte strategie in mijn praktijk is met mijn cliënten op zoek te gaan naar de oorsprong en de ontstaansgeschiedenis van bepaalde patronen en symptomen. Houdt het onderbewustzijn ons tegen of valt het ons met fysieke klachten lastig, gebeurt dit nooit zonder („goede“) reden. Ons eigen brein wil ons niet martelen, ook blijkt dit voor veel mensen, bijvoorbeeld met heftige angsten, zo te zijn.

Ik beschouw het persoonlijk als een essentiële schakel tot succes en persoonlijke groei zichzelf beter te leren begrijpen in deze onderbewuste verbanden.

Door te begrijpen kunnen we onszelf ontmoeten met meer mildheid, meer acceptatie en meer troost wat veelal reeds de oplossing van ons probleem is. De verbeeldende hypnotische technieken maken het mogelijk de oorsprongservaring die een patroon gecreëerd heeft te verzachten, te neutraliseren, te transformeren, in het beste geval werkelijk emotioneel te helen. Met geduld en liefde kunnen we het onderbewustzijn quasi aan de hand nemen, oude patronen los te laten en een andere werking aan te nemen. Hier komt weer het inspireren en voeden aan bod en dikwijls ook een „trainen in hypnose".

Mijn cliënten uiten na dit proces vooral dat ze meer rust voelen, dat ze niet meer hoeven te vechten en te forceren.

Los van de individuele hypnose strategie hou ik tijdens een traject drie doelen in de gaten:


Bewustzijn en onderbewustzijn in één lijn brengen dat deze naar hetzelfde doel streven. De logica van bewustzijn en onderbewustzijn zijn verschillend. Stel je voor dat je bewuste doel is om te groeien met je bedrijf en daarvoor verschillende acties vereist zijn die je wil uitvoeren. Je onderbewustzijn vindt de acties mogelijkerwijs ontzettend eng omdat er ook dingen fout kunnen gaan (bv. bekritiseerd worden en mislukking), en houdt je daarom tegen met allerlei weerstanden op fysiek en mentaal vlak. Het onderbewustzijn is hiermee zeer machtig. In hypnose is het mogelijk de twee lagen meer in connectie te brengen, wederzijds begrip te creëren en hun quasi te laten onderhandelen. Zodat het tot een fijne samenwerking komt.


Onderbewuste tegenstrijdigheden of weerstanden die het doel tegenwerken oplossen.


Als we het hebben over weerstanden gaat het doorgaans om onderbewuste overlevingsstrategieën, overtuigingen en patronen die uit veiligheid of familiesystemische dynamieken zijn ontstaan. Het onderbewustzijn heeft hulp nodig om te begrijpen dat bepaalde overlevingsstrategieën niet meer nuttig en nodig zijn een deze losgelaten mogen worden in het heden. Zonder deze ondersteuning blijft het onderbewustzijn graag doorgaan met een bepaalde „patroon“ (ik noem het ook graag „geïnstalleerde software") zonder deze vanzelf te reflecteren of corrigeren. Dit is wel een software bug in ons wijs onderbewustzijn. Het maakt het leven simpeler voor het onderbewuste. Erdoor ontstaan echt ook veel problemen.Het doel en de oplossing in harmonie brengen met de belangrijkste personen uit de nabije familiale en sociale omgeving.


Mits wij sociale wezens zijn, is het onderbewustzijn naast onze individuele veiligheid en autonomie georiënteerd aan samenhorigheid met de kudde. De overlevings-alarmbel zou dus afgaan als we niet zouden rekening houden met de dierbaren in ons leven. Elke stap in het therapeutisch proces moet dus deze check bestaan. Uiteraard hoort hier dialoog, onderhandeling, gezonde grenzen herkennen en stellen met de sociale omgeving bij het oplossingsproces.


Zo komen optimale oplossingen tot stand - zonder te hervallen - zonder dat er een ander symptoom gecreëerd wordt en zonder dat het probleem verschoven wordt. Want alleen deze oplossingen zijn duurzaam en maken een persoonlijke groei stabiel.

Spreekt deze aanpak je aan, kan hypnose misschien ook voor jou iets moois betekenen op weg naar je verlangen. In mijn online agenda kan je gemakkelijk zelf je eerste afspraak vastleggen. Reserveer je spot voor een gratis infocall als je persoonlijke vragen wilt bespreken. Ik sta je graag te woord.


Commentaires


bottom of page